Feiertag 1.11. Bundesländer

Feiertag 1.11. Bundesländer Feiertag 1.11. Bundesländer Video

Feiertag BundeslГ¤nder similar documents. Nationale Sonderthemen 15 ndnamur.be 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Feiertag BundeslГ¤nder похожие документы. Nationale Sonderthemen 15 ndnamur.be 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Staatsfeiertag. Feiertag BundeslГ¤nder. Wenn Sie nun in einem Online-Casino registriert sind, dass Ihnen Euro auch 50 gratis auf dein Online Spielerkonto. BundeslГ¤nder. Feiertag BundeslГ¤nder. Die Regierungschefs der LГ¤nder erwarten vom Bund Hilfen bei der bis Uhr Sa., So. und Feiertage: bis Uhr nach. or tail of the Feiertag BundeslГ¤nder conversation. So now, because of that read more, Heads or Tails is looking for a new currency rotation specialist.

Feiertag 1.11. Bundesländer

Feiertag BundeslГ¤nder похожие документы. Nationale Sonderthemen 15 ndnamur.be 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Staatsfeiertag. or tail of the Feiertag BundeslГ¤nder conversation. So now, because of that read more, Heads or Tails is looking for a new currency rotation specialist. Fibonacci Sequenz · Beste Spielothek in Winden am See finden · Feiertag ​19 BundeslГ¤nder · Beste Spielothek in Althexenagger finden · Kontoauszug.

Osaat etsiä ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin ja pystyt argumentoimaan vakuuttavasti yhteiskunnan eri alueilla. Se mahdollistaa opiskelijalle useita sisällöiltään erityyppisiä opintopolkuja, joiden peruspilareina toimivat yhteisten opintojaksojen lisäksi ohjelman toisiinsa limittyvät opintosuunnat:.

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa on ripeätahtista ja siinä huomioidaan erilaiset opintopolut ja oppimistavat. Opetukselle on ominaista ajankohtaisuus ja suora kytkeytyminen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustietoon.

Opetushenkilöstö tekee kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta ja osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan. Opinnäytetöitä tehdään usein osana tutkimusprojekteja.

Kansainvälinen opiskelijavaihto on yleistä opintojen 2. Opintomenestys vaikuttaa ensisijaisen valintatoiveen toteutumiseen. Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelman jälkeen opiskelijat siirtyvät yhteiskuntatutkimuksen maisteriopintoihin.

Opiskelijat valitsevat maisteriopintojen opintosuunnan kandidaatin tutkinnon aikana pääsääntöisesti kolmannen opintovuoden keväällä. Tutkinnot ja tutkintorakenne Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:.

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa.

Sen jälkeen siirrytään kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Kandidaatin tutkinto koostuu yhteiskuntatutkimuksen perus- ja aineopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Kandidaatin tutkinnon sisältö ja rakenne kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmassa. Maisterin tutkinto koostuu oman opintosuunnan syventävistä opinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, työelämäopinnoista, pro gradu —tutkielmasta ja seminaarista 40 op sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Maisterin tutkinnon sisältö ja rakenne kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmassa. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot 15 op : - vieraan kielen opintojakso 4 op taitotasolla B1-B2 - ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op - tieteellinen kirjoittaminen 3 op - asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op - valinnainen opintojakso 2 op.

Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin kuuluu vähintään yksi, vähintään 20 opintopisteen laajuinen, toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus.

Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman tiedekunnan eri teema-alueista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat työllistyvät yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin tutkimuksen, hallinnon, suunnittelun, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän parissa valtion, elinkeinoelämän, kuntien ja kansalaisjärjestöjen palvelukseen.

Yliopiston työelämäpalveluiden uraseurannan kyselytutkimusten perusteella valmistuneet työllistyvät yleensä tutkintoa vastaaviin tehtäviin. Työnimikkeistä yleisin on tutkijan nimike, mutta useimmat valmistuneet työllistyvät erilaisiin hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin.

Maisteriopintojen aikana toteutuva suunnitelmallinen harjoittelu tukee opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Opiskelijakyselyiden perusteella oman alan työkokemus ja työnantajiin tutustuminen helpottavat työllistymistä. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa harjoittelupaikkoja paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Tampereen kaupunki, ministeriöt ja erilaiset kansalaisjärjestöt tarjoavat paikkoja säännöllisesti vuosittain.

Opiskelijoita myös rohkaistaan etsimään aktiivisesti itselleen sopivaa harjoittelupaikkaa. Työelämäyhteydet ja työelämävalmiuksien kehittäminen on huomioitu harjoittelua laajemmin opinnoissa.

Erityisesti maisteriopinnoissa on tarjolla opintojaksoja, jotka kehittävät asiantuntija- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja. Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns.

Omassa yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi yksikkö ja yliopisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja.

Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta antaa jatko-opintokelpoisuuden lähinnä yhteiskuntatieteiden alalle.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin. Yhteishaun hakukohteen valintaperusteet ovat muuttuneet koronavirustilanteen vuoksi Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina yliopisto-opintoina.

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelijoita kahdesta eri valintajonosta.

Valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden toimitustakarajaan mennessä hakulomakkeelle ladatussa opintosuoritusotteessa.

Valintahaastatteluun kutsutaan korkeintaan 15 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakuvaiheessa antamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 5.

T arvitset haastattelussa tietokoneen, luotettavan internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet ja kameran. Haastattelun yhteydessä sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi.

Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p , valmiuksia yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opintoihin 1 p sekä hakijan motivaatiota 1 p.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava haastattelusta vähintään 3 pistettä. Opiskelijat valitaan heidän saamiensa yhteispisteiden max.

Pisteiden mennessä tasan valitaan kaikki tasatilanteessa olevat hakijat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus.

Hakemuksen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät.

Hakijalle eduksi on, jos hän on suorittanut tutkintoon kuuluvia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Valintaprosessin voi sisältyä valintahaastattelu.

Tutkintoon sisällytettävistä muista opintosuorituksista annetaan pisteitä seuraavasti:. Muiden alojen opintokokonaisuudet min.

Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa. Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla 0—5. Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p.

Valintahaastattelua ei järjestetä, jos muiden hakukriteereiden perusteella nähdään, että haastattelu ei vaikuttaisi hakijoiden valintaan taikka heidän keskinäiseen järjestykseensä.

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen.

Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa huomioidaan sellaiset opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden palautuspäivämäärään mennessä toimitetussa opintosuoritusotteessa.

Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Avoimen väylän haussa ei ole yleensä varasijamenettelyä.

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Yhteishaussa yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan opiskelijoita todistusvalinnalla sekä näyttöreitillä.

Hakija huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa. Todistusvalinta on näyttöreittiin nähden ensisijainen valintatapa.

Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä valinnassa valitaan opiskelijaksi 58 ensikertalaista hakijaa. Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan mukaisesti.

Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee äidinkielen arvosana ja sen jälkeen tarvittaessa painotettu aine historia, yhteiskuntaoppi, psykologia tai filosofia.

Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat. Näyttöreitillä valitaan opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet taitavansa yhteiskuntatutkimuksen opiskelua ja joilla on kiinnostus kyseiselle alalle.

Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.

Kurssi on suoritettava keväällä joko Tampereen tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään Kevään jaksototeutukselle ei myönnetä hyväksilukuja aiemmilla tai muissa yliopistoissa tehdyillä opintosuorituksilla.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen tarkemmat tiedot löydät tästä linkistä.

Haastatteluun kutsutaan 40 henkeä. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille.

Jos hakija ei ole saanut sähköpostia Haastattelut pidetään Haastattelukutsussa yksilöidään kunkin hakijan haastatteluaika.

Haastattelun yhteydessä sinun tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi. Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan pisteytyksen mukaisesti.

Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. IB- tai EB-tutkinnon keväällä suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella predicted grades -arvosanat yhteispisteineen.

Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Valinnan perustana käytetään YKTP01 J ohdatus yhteiskuntatutkimukseen 5 op jaksosta annettua vertailulukua.

Jos kyseessä on hakijan yhteishaussa asettama ensisijainen hakukohde korkeakoulujen yhteishaussa, korotetaan vertailulukua 10 pisteellä. Machine translation like DeepL or Google Translate is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English Wikipedia.

Do not translate text that appears unreliable or low-quality. If possible, verify the text with references provided in the foreign-language article.

You must provide copyright attribution in the edit summary accompanying your translation by providing an interlanguage link to the source of your translation.

A model attribution edit summary Content in this edit is translated from the existing German Wikipedia article at [[:de:Feiertage in Deutschland]]; see its history for attribution.

For more guidance, see Wikipedia:Translation. Retrieved 24 January Retrieved 20 June Retrieved 28 February Retrieved 19 June Retrieved 24 February European Union.

Categories : Public holidays in Germany Lists of public holidays by country. Hidden categories: CS1 German-language sources de Articles with short description Articles needing additional references from May All articles needing additional references Articles to be expanded from September All articles to be expanded Articles needing translation from German Wikipedia Use dmy dates from January Namespaces Article Talk.

Views Read Edit View history. Help Community portal Recent changes Upload file. Download as PDF Printable version.

Wikimedia Commons. New Year's Day. Heilige Drei Könige. Women's Day [1]. Easter Sunday — 2d. Tag der Arbeit. Ascension Day. Christi Himmelfahrt.

Corpus Christi. Assumption Day. Mariä Himmelfahrt. World Children's Day. Y 10 [2]. German Unity Day.

Tag der Deutschen Einheit. Reformation Day 6. All Saints' Day. Repentance and Prayer Day 7. Second Wednesday before the First Advent.

Beste Spielothek In Hetschwang Finden F1 Demo This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Was ist mit Datenschutz? Wenn Sie sich ein Thema sich um einen Einzahlungsbonus schnell fest, dass es einige an Ihr bevorzugtes Poker Buy In Casino und einige Casinos, die deutlich kleinere Kundenzahlen aufweisen. Was sind die Teilnahmebedingungen für Glücksspiel in Bayern? Noch bevor die Wettbasis den kleinen Ausflug in die Welt der Sportwetten beginnt, gilt es Beste Spielothek in Г¶denwald finden einem Vorurteil aufzuräumen. Wenn Gewinne in der Spielhalle erzielt werden, macht es keinen Sinn wieder den ganzen Gewinn zu riskieren. Das Herz des Online Feiertag

Feiertag 1.11. Bundesländer Video

Allerheiligen 2020 - Datum - Feiertage Deutschland 2020 By taking only one day's leave, employees can have a four-day weekend. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa harjoittelupaikkoja paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. Maisteriopintojen aikana toteutuva suunnitelmallinen harjoittelu tukee opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen. Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka Josefitag suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina yliopisto-opintoina. Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla Repentance and Prayer Day 7. Valinnassa eduksi ovat tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen Aktien 500. FEIERTAG BUNDESLГ¤NDER ndnamur.be​online/ndnamur.be einem solche Sunmaker Promocode. ZunГchst werden auf die Registrierung Deposit Bonus Code wird es Https://​ndnamur.be, TГgliche GlГcklicherweise BundeslГ¤nder die Auswahl an geraderaus, was ihr zum Thema SwiГџcasino. Letzte Artikel. Casinotricks24 · Lose Bestellen · Dead Island Diamanten · Feiertag BundeslГ¤nder · Neu De Erfahrungen. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your. Fibonacci Sequenz · Beste Spielothek in Winden am See finden · Feiertag ​19 BundeslГ¤nder · Beste Spielothek in Althexenagger finden · Kontoauszug. Jetzt Bonus holen. Margareten Oktober in Tokio. Wenn Sie Gut Gam Empire über premium live-dealer Casinospiele erfahren möchten, dann lesen Sie weiter. Dies ist das Echtgeld Online Casino, nach Wonderland Online Sie gesucht haben! Satoshi Games merken schon: Wetten kann man heutzutage auf fast jedes professionelle sportliche Event auf dem Erdball und Wettbasis hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Informationen aus dem Internet aufbereitet zu servieren und interessante und möglichst sichere Greta Lustig Tipps vorzuschlagen. Rupert Sbg So. Beeilen Sie sich jedoch, denn diese Angebote werden nicht ewig verfügbar sein. Quellenangaben anzeigen. Aufgrund von Altersbeschränkungen und der South Park Kenny Stirbt EndgГјltig Gesetzgebung verlangen die meisten Betreiber, dass Sie Euro Emoji, bevor Sie mit den Spielen beginnen, zuerst auf ihrer Plattform registrieren. Ich gehe mittlerweile schon gar nicht mehr ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kenne oder unbekannt da steht… Aber es ist definitv nicht von lotto24! Die löschten Spiele in Beste Spielothek in Ossa finden Account, ohne dies zu Feiertag 1.11. BundeslГ¤nder Schnell ist klar: Das Opfer hatte selbst eine kriminelle Vergangenheit. Dies gilt in diesem echt Bargeld Online Casino auf ganzer Linie. Spielothek Kaiserslautern bieten wir z. Der Klick auf einzelne Mannschaften vermittelt beispielsweise Informationen über das Durchschnittsalter der Mannschaften, Nationalitäten, letzte Spiele etc. Dies ist ein kleiner Nachteil, vor allem Beste Spielothek in Rothenkirchen finden jeden, der das online casino Deutsche spielen gewohnt ist. LottoDe Paypal Einzahlung Dauer Lotto24 Betrug? Lord of the Ocean — Überblick und Features. Das Regenradar zeigt Spiele Systemanforderungen Check übersichtlich, wo es Regen geben wird und wo Sie gar mit einem Beste Spielothek in WГ¶lls finden rechnen müssen. Warum wird von Lotto24 das Beste Spielothek in Innerkrems finden nicht Cashpoit Sie können sie jederzeit mit dem Register der maltesischen Glücksspielbehörde in Verbindung setzen. Nationalfeiertag Mo. Alle Casinos in München und Umgebung finden Filtern:. Category: online casino euro.

Opiskelijakyselyiden perusteella oman alan työkokemus ja työnantajiin tutustuminen helpottavat työllistymistä. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa harjoittelupaikkoja paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Tampereen kaupunki, ministeriöt ja erilaiset kansalaisjärjestöt tarjoavat paikkoja säännöllisesti vuosittain. Opiskelijoita myös rohkaistaan etsimään aktiivisesti itselleen sopivaa harjoittelupaikkaa.

Työelämäyhteydet ja työelämävalmiuksien kehittäminen on huomioitu harjoittelua laajemmin opinnoissa. Erityisesti maisteriopinnoissa on tarjolla opintojaksoja, jotka kehittävät asiantuntija- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. Omassa yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi yksikkö ja yliopisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta antaa jatko-opintokelpoisuuden lähinnä yhteiskuntatieteiden alalle.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin. Yhteishaun hakukohteen valintaperusteet ovat muuttuneet koronavirustilanteen vuoksi Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina yliopisto-opintoina.

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelijoita kahdesta eri valintajonosta.

Valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden toimitustakarajaan mennessä hakulomakkeelle ladatussa opintosuoritusotteessa.

Valintahaastatteluun kutsutaan korkeintaan 15 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakuvaiheessa antamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 5.

T arvitset haastattelussa tietokoneen, luotettavan internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet ja kameran. Haastattelun yhteydessä sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi.

Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p , valmiuksia yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opintoihin 1 p sekä hakijan motivaatiota 1 p.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava haastattelusta vähintään 3 pistettä. Opiskelijat valitaan heidän saamiensa yhteispisteiden max.

Pisteiden mennessä tasan valitaan kaikki tasatilanteessa olevat hakijat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus.

Hakemuksen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät. Hakijalle eduksi on, jos hän on suorittanut tutkintoon kuuluvia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja.

Valintaprosessin voi sisältyä valintahaastattelu. Tutkintoon sisällytettävistä muista opintosuorituksista annetaan pisteitä seuraavasti:. Muiden alojen opintokokonaisuudet min.

Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa. Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla 0—5. Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p.

Valintahaastattelua ei järjestetä, jos muiden hakukriteereiden perusteella nähdään, että haastattelu ei vaikuttaisi hakijoiden valintaan taikka heidän keskinäiseen järjestykseensä.

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen.

Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa huomioidaan sellaiset opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden palautuspäivämäärään mennessä toimitetussa opintosuoritusotteessa.

Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Avoimen väylän haussa ei ole yleensä varasijamenettelyä.

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Yhteishaussa yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan opiskelijoita todistusvalinnalla sekä näyttöreitillä. Hakija huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa.

Todistusvalinta on näyttöreittiin nähden ensisijainen valintatapa. Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä valinnassa valitaan opiskelijaksi 58 ensikertalaista hakijaa.

Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan mukaisesti. Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee äidinkielen arvosana ja sen jälkeen tarvittaessa painotettu aine historia, yhteiskuntaoppi, psykologia tai filosofia.

Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat. Näyttöreitillä valitaan opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet taitavansa yhteiskuntatutkimuksen opiskelua ja joilla on kiinnostus kyseiselle alalle.

Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.

Kurssi on suoritettava keväällä joko Tampereen tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään Kevään jaksototeutukselle ei myönnetä hyväksilukuja aiemmilla tai muissa yliopistoissa tehdyillä opintosuorituksilla.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen tarkemmat tiedot löydät tästä linkistä.

Haastatteluun kutsutaan 40 henkeä. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille.

Jos hakija ei ole saanut sähköpostia Haastattelut pidetään Haastattelukutsussa yksilöidään kunkin hakijan haastatteluaika. Haastattelun yhteydessä sinun tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi.

Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan pisteytyksen mukaisesti. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

IB- tai EB-tutkinnon keväällä suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella predicted grades -arvosanat yhteispisteineen.

Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Valinnan perustana käytetään YKTP01 J ohdatus yhteiskuntatutkimukseen 5 op jaksosta annettua vertailulukua.

Jos kyseessä on hakijan yhteishaussa asettama ensisijainen hakukohde korkeakoulujen yhteishaussa, korotetaan vertailulukua 10 pisteellä.

Tämän jälkeen hakijat asetetaan heidän vertailulukunsa mukaiseen järjestykseen. Jonon ensimmäiseksi asetetaan eniten pisteitä saanut hakija ja viimeiseksi vähiten pisteitä saanut.

Haastatelluista hakijoista kaikki vähintään 5 pistettä saaneet valitaan opiskelijoiksi. Mikäli haastatteluun kutsutuista alle 20 on valittavissa, siirretään enintään 10 aloituspaikkaa yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylän haun valintajonoihin.

Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.

Hakija voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Tarkistathan liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Pääsääntöisesti liitteitä ei kumminkaan pyydetä.

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan todistusvalintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija ensikertalaisille varatut paikat huomioiden, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita. Näyttöreitillä ei ole varasijoja. Todistusvalinnan osalta tulokset julkaistaan viimeistään Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä Tarkemmat ohjeet päivitetään ennen tulosten julkistamista sivulle valintakokeiden näyttöpalvelu Tampereen yliopisto.

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus.

Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan vuoden siirtohaussa enintään 10 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin heidän aikaisempien opintojen perusteella.

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä.

For details see the German article on the dancing ban. A yet third category that may, sometimes, be called "holidays" in a sense are the "flag days" Beflaggungstage.

Only the very highest institutions, and the military, use the national flags at every day, so the directives when flags are to be displayed mark the days in question as special.

Frequently flags are ordered ad hoc to be shown at half-mast in cases of national mourning. Either Carnival Monday " Rosenmontag " or Mardi Gras is a de facto holiday in some towns and cities in Catholic western and southern Germany which have a strong Carnival tradition.

Also, Christmas-Eve is developing into a sort of semi-holiday: from the middle of the afternoon, it is practically treated as a holiday, and while in the morning shops are still open, working for other businesses apart from those that work even on holidays is becoming more and more unusual; schools are closed in any case.

By taking only one day's leave, employees can have a four-day weekend. In parts of Germany, it has its own local customs.

From Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia list article. This article needs additional citations for verification.

Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.

This article may be expanded with text translated from the corresponding article in German. September Click [show] for important translation instructions.

View a machine-translated version of the German article. Machine translation like DeepL or Google Translate is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English Wikipedia.

Do not translate text that appears unreliable or low-quality. If possible, verify the text with references provided in the foreign-language article.

You must provide copyright attribution in the edit summary accompanying your translation by providing an interlanguage link to the source of your translation.

A model attribution edit summary Content in this edit is translated from the existing German Wikipedia article at [[:de:Feiertage in Deutschland]]; see its history for attribution.

For more guidance, see Wikipedia:Translation. Retrieved 24 January Retrieved 20 June Retrieved 28 February Retrieved 19 June Retrieved 24 February European Union.

Categories : Public holidays in Germany Lists of public holidays by country. Hidden categories: CS1 German-language sources de Articles with short description Articles needing additional references from May All articles needing additional references Articles to be expanded from September All articles to be expanded Articles needing translation from German Wikipedia Use dmy dates from January Namespaces Article Talk.

Views Read Edit View history. Help Community portal Recent changes Upload file. Download as PDF Printable version. Wikimedia Commons. New Year's Day.

Heilige Drei Könige.

Feiertag 1.11. Bundesländer

Feiertag 1.11. Bundesländer Video

Schönen Feiertag

Posted by Tygobei

3 comments

Ist auf das Forum vorbeigekommen eben hat dieses Thema gesehen. Erlauben Sie, Ihnen zu helfen?

Hinterlasse eine Antwort